25.2.15

Απόφαση ΓΣ τμήματος Μηχ.Πληροφορικής για εκπρόθεσμες δηλώσεις μαθημάτων

Σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του τμήματος, φοιτητές που δεν έχουν υποβάλλει δήλωση μαθημάτων ή έχουν υποβάλλει εκπρόθεσμες δηλώσεις δεν γίνονται δεκτοί στις εξετάσεις του οικείου εξαμήνου και, εάν παρά ταύτα συμμετείχαν σε αυτές, η επίδοσή τους δεν βαθμολογείται και, εάν παρά ταύτα βαθμολογήθηκαν, ο βαθμός επιτυχίας που τυχόν έλαβαν δεν λαμβάνεται υπόψη και δεν καταχωρίζεται σε καμία εξεταστική περίοδο.

.