12.2.15

Στεγαστικό επίδομα 2015

Oι δικαιούχοι Φοιτητικού Στεγαστικού Επιδόματος δύνανται να υποβάλλουν την αίτηση για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησης του προσκομίζοντας το απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους (2015) με τα εισοδήματα του έτους 2014.

Οι δικαιούχοι φοιτητικού επιδόματος ΤΕΙ Θεσσαλίας Τμημάτων Λάρισας θα υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικα στο Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας Λάρισας από 11.00 μέχρι 16.30.
Οι δικαιούχοι φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος Τμημάτων Καρδίτσας θα υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στις Γραμματείες των τμημάτων στην Καρδίτσα και ώρες 11.00-13.00.
Οι δικαιούχοι φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος Τμήματος Τρικάλων θα υποβάλουν τις αιτήσεις μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα Τρίκαλα τις ημέρες Τρίτη-Πέμπτη-Παρασκευή και ώρες 11.00-13.00.

Θα γίνονται δεκτές αιτήσεις ΜΟΝΟ με πλήρη δικαιολογητικά.


.